Hoppa till innehållet

European Social Label – Care to Change the World

Vad vi gör

European Social Label vill vara den katalysator som Sverige och Europa behöver för att lösa vår tids största problem; utanförskapet i samhället. 

Detta ska låta sig göras genom att engagera näringslivet på lokal nivå både i Sverige så väl som inom EU och göra CSR till något mer än bara på papper eller donerapengar till välgörande ändamål. 

European Social Label lyckas med det som myndigheter inom EU hittills inte lyckats svara på, småföretagarnas fråga What’s in it for us. Det är i vårt tycke en rimlig fråga att ställa. Varför ska egentligen ett litet företag avsätta tid och där med pengar på något som ofta är långt utanför den egna verksamheten. 

Svaret är kanske lika enkelt som självklart: För att tillsammans med European Social Label blir det lönsamt att arbeta mot ett minskat utanförskap. 

Vilka är vi

European Social Label är en så kallad NGO, non-governmental organisation, medlemsorganisation utan politisk agenda med säte i Sverige och finansieras av sina medlemmar. European Social Label utvecklas av småföretagare och entreprenörer med historik inom privat, kommunal så väl som statlig sektor och har tillsammans hittat och lyckats uttala de brister som det nuvarande systemet besiter.  

European Social Label skapades för att hantera ett mer och mer aktuellt problem; Utanförskapet i samhället. Verksamheten är motorn i något som är större än sig självt och ingår i konglomeratet EUSL-Gruppen. 

EUSL-Gruppen utvecklades som en effekt av de uppkomna behov som näringslivet behöver för att det ska bli attraktivt och möjligt att arbeta med människor i utanförskap och inkluderar  bland annat e-handelsplattformar, finansieringslösningar och utbildningar.

Vart är vi på väg

Vår målsättning är ett Sverige och i framtiden ett EU utan utanförskap och med en lyckad integration. European Social Label har definierat utanförskap till en person som är över 15 år och är utan sysselsättning i minst 30 dagar. Detta ger oss möjligheten att utveckla de verktyg som behövs för att ta ett holistiskt grepp på hur vi tillsammans med näringslivet kan lösa utanförskapsfrågan. European Social Label uppmuntrar demokrati, mångfald och horisontella värderingar och det är dessa som blir våra verktyg för att skapa en transparens så att vi dels genererar fler medlemmar som kan skapa ett bättre samhälle snabbare men även för att omvärlden ska se och uppfatta vårt arbete som pålitligt och trovärdigt, något som i slutändan också kommer generera fler kunder till våra medlemmar. 

Vår resa har bara börjat men vi vet redan nu att det är en resa utan slut. Idag har vi moderna verktyg och ett utbud av tjänster som gör det attraktivt för småföretag att bli medlemmar, men det kan lika gärna vara så att om ett år eller en pandemi senare så är det vi vet idag utdaterat. European Social Label är en spetsverksamhet som alltid anpassar sig och ligger i framkanten när det gäller förändringsprocesser. Det är tillsammans med tidsenliga verktyg och klassiskt sunt förnuft vi kommer att lyckas där myndigheter och kommuner hittills har gått bet.

Härifrån vill European Social Label expandera in i fler delar av EU och ta med sig existerande medlemmar på den internationella resan. Vi vill skapa både internationella så väl som lokala plattformar för att nå ut och fram till EU’s stora mångkultur för att tillsammans skapa lokalt anpassade insatser för att skapa ett bättre samhälle. 

Vanliga frågor

Kontakta oss

Email: [email protected] | [email protected]
Telefon: 0775 550 500
Messenger: Ikonen nere till vänster

Följ oss på sociala medier