Hoppa till innehållet
European Social Label Logo

EUSL Sverige | Blekinge Län Det lokala företagsnätverket för ett inkluderande och jämställt samhälle

European Social Label Logo

Vi inkluderar det lokala näringslivet i arbetet mot ett mer inkluderande och jämställt samhälle

Utanförskap är den av modern tids största utmaning då det inte finns en given lösning. European Social Label i Blekinge vill dra sitt strå till stacken och göra det som EU eller myndigheter ännu inte lyckats med; att engagera näringslivet i denna fråga. För varje fall av misslyckad integration minskar förtroendet för politiker och myndigheter och det är här European Social Label istället är med och bygger tilliten genom lokala verksamheter och aktiviteter.  

Med digitalisering, moderna verktyg och verkliga insatser i Blekinge startar European Social Label en ny folkrörelse, med fokus på hur näringslivet ska kunna delta och bidra till att minska utanförskapet. Från ett företagsperspektiv måste det även finnas ekonomiska incitament för att kunna vara delaktiga och genom att arbeta tillsammans med European Social Label får framför allt småföretagarna både verktygen för att minska sina kostnader så väl som öka sin egen omsättning, skapa en positiv varumärkesutveckling samtidigt som det lokala samhället runt om företaget får en positiv utveckling.

European Social Label Logo

Hur European Social Label fungerar

Medlemskap

Kärnan i European Social Label Blekinge är ett lokalt medlemskap, men även ett medlemskap i den Europeiska verksamheten. Det senare är till för att underlätta och vidga det lokala företagets närvaro på både ett nationellt så väl som internationellt plan. I medlemskapet ingår verktyg så som CRM-system, videomötessystem, verktyg för att hantera sociala medier, e-handelsplattformar så väl som möjligheten att nätverka både fysiskt och digitalt med andra medlemmar. 

Egen stiftelse

European Social Label drivs i grund och botten med det idéburna tänket i fokus. För att på bästa sätt realisera detta har vi tagit fram vår egna stiftelse, EUSL Foundation, dit överskottet av medlemsavgiften oavkortat går. Överskottet går sedan ut i samhället genom sociala insatser som definieras av de lokala medlemmarna, som sedan marknadsförs tillbaka till medlemmarna och på så vis skapar en positiv varumärkesutveckling så att företagen kan ta ett starkare grepp på sin marknad.

European Social Label Logo

Vårt arbete i Blekinge län

Kalmar län har två svåra utmaningar framför sig; dels den geografiska så väl som den demografiska där korta avstånd fågelvägen mellan Borgholm och Oskarshamn i praktiken tar flera timmar och ofta blir ett oöverkomligt hinder samtidigt som människor som avslutat sina utbildningar allt för sällan blir kvar i regionen utan hellre flyttar till storstäderna. 

Här är European Social Label beslutna att bryta ett mönster och fokusera på att minska avstånd och skapa fler nyttiga företag för regionen. Det ska låta sig göras genom utbildning, vårt egna entreprenörsprogram som till stor del definieras av våra medlemmar samt smarta digitala verktyg. 

Målsättningen för European Social Label är att bli en given leverantör av kompetens inom de flesta branscher som idag klassas som bristyrken samtidigt som vi får fram fler idéburna och sociala företag i länet. Slutligen är även målet att tillsammans med det lokala näringslivet också ta fram de digitala verktyg och plattformar som behövs för att överbrygga de tidsödande avstånden som länet besitter och tillsammans skapa ett mer inkluderande och jämställt samhälle för alla att leva och verka i. 

Blekinge

Hur kommer vi igång och hur kan ditt företag vara med och bidra?

European Social Label Logo

1. Bli medlem

Att bli medlem är ett ställningstagande mot utanförskap och viljan att skapa ett bättre samhälle. Det är även ett ställningstagande mot att myndigheter inte kan fortsätta bedriva sin verksamhet i nuvarande form och tro att problemet ska lösa sig. Inom European Social Label är vi medvetna om att nuvarande skattebaserade system både är förlegat och överbelastat och det behövs både adderas ett stödsystem så väl som konkurrensutsätta det redan existerande för att driva utvecklingen framåt.
European Social Label Logo

2. Se över era behov

För att kunna hjälpa andra måste man först hjälpa sig själv, där instruktionen inför en flygning är att vid nödfall sätta på sin egen syrgasmask först. Vad skulle ert företag behöva för att skapa ett bättre samhälle? Ökad omsättning, minskade kostnader, hjälp med arbetsgivarstöd eller lönebidrag, marknadsföring, verksamhets-anpassning, rekrytering eller något annat? European Social Label kan med stor sannolikhet bistå med allt detta och mer där till
European Social Label Logo

3. Var med och påverka

Det finns aldrig några hårda krav från European Social Label på att medlemmarna ska vara aktiva eller avsätta tid och där med pengar på saker de inte vill göra. För vår del räcker medlemskapet i sig långt då överskottet oavsett går in i stiftelsen. Men vill våra medlemmar vara med och engagera sig så välkomnade vi er med öppna armar. Det kan handla om att hjälpa praktikanter från skolor, arbetsträning, definiera innehållet i våra utbildningsprogram, föreslå insatser eller något annat.
European Social Label Logo

European Social Label är non-profit. Var med på resan!

Allt överskott går in i stiftelsen och ut i samhället genom medlemmarnas önskemål. Som medlem kan man alltid välja att göra mer men det är inget krav. Det kan också variera från månad till månad då vi förstår att som företagare förändras vardagen väldigt snabbt. Oavsett vilket är vi övertygade om att lösningen på utanförskapsfrågan handlar om marknadsföring av våra medlemmar. När vi marknadsför företag som hjälper nyanlända, har tillgänglighetsanpassade hemsidor och lokaler, är med och hjälper den lokala idrottsföreningen eller delar ut mat till behövande så kommer nya kunder att genereras. Marknadsföringen sker på våra egna kanaler så väl som på våra medlemmars sociala medier. Tillsammans skaper European Social Label och dess medlemmar ett helt nytt ekosystem med fokus på social integration och jämställdhetsfrågor. 

Det är ett stort win-win för alla parter och som effekt minskar det även det höga trycket som ligger på kommuner, regioner och myndigheter.  Tillsammans med det lokala näringslivet i Kalmar län skapar vi ett bättre samhälle att leva och verka i.

Kontakta oss för att bli medlem 

Kontakta oss

Email: [email protected] | [email protected]
Telefon: 0775 550 500
Messenger: Ikonen nere till vänster

Följ oss på sociala medier